Gmina: Świeszyno
Dofinansowanie: 24 914 081.00 pln
Ilość projektów: 3
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Kanu Maciej Przebierała poprzez innowacyjne inwestycję w branży kosmetycznej

609 020.76 1 238 342.21

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168

24 550 000.00 29 082 967.00

Budowa kompleksowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i dostępowej oraz sieci punktów hot-spot na obszarach białych plam województwa zachodniopomorskiego

9 933 350.80 20 536 858.59