Gmina: Polanów
Dofinansowanie: 468 592.21 pln
Ilość projektów: 3
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego

1 222 997.25 1 630 663.00

Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych poprzez zmianę systemu ogrzewania w Dworze Krytno – Etap I

770 000.00 1 353 000.00

Nadbudowa z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania byłego budynku usług handlowych na Centrum Społeczno-Kulturalne w Polanowie

768 962.44 1 635 723.53