Udział w Międzynarodowych Targach British Bridal Exhibition - Harrogate UK 11 -13 marzec 2012

Nazwa beneficjenta: 
AGNES Agnieszka Pietrzykowska-Czarna i Grzegorz Czarny Spółka Jawna w Świdwinie

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
60 232.23
Wydatki kwalifikowalne: 
51 422.22
Dofinansowanie: 
19 950.42
w tym UE: 
19 950.42
Wkład własny: 
31 471.80
% dofinansowania: 
38.80
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.02-32-122/11
Nazwa beneficjenta: 
AGNES Agnieszka Pietrzykowska-Czarna i Grzegorz Czarny Spółka Jawna w Świdwinie
Miejscowość: 
Świdwin
Kod pocztowy: 
78-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu