Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w firmie Europa Systems sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
Europa Systems sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Powiat pyrzycki:

Pyrzyce
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Celem projektu był zakup 11 szt. środków trwałych i 3 szt. wartości niematerialnych i prawnych, które przyczyniły się do wdrożenia innowacyjnej linii technologicznej dla podniesienia konkurencyjności, innowacyjności i jakości oferowanych usług, przy użyciu wysokoefektywnych, w pełni zautomatyzowanych urządzeń do obróbki elementów metalowych.
 
W ramach realizowanego projektu zakupiono: wykrawarkę laserową 3D. frezarko-wiertarkę CNC trójosiową, infrastrukturę serwerową dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Produkcją, systemu obsługi kodów kreskowych do rejestracji etapów produkcji,  stacje robocze wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

Wartość ogółem: 
8 294 076.36
Wydatki kwalifikowalne: 
6 601 875.57
Dofinansowanie: 
3 300 937.78
w tym UE: 
3 300 937.78
Wkład własny: 
3 300 937.79
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-061/12
Nazwa beneficjenta: 
Europa Systems sp. z o.o.
Miejscowość: 
Żabów
Kod pocztowy: 
74-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu