Program Regionalny

Dzięki realizacji projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 zmienia się obraz naszego regionu: inwestujemy w zachodniopomorskie firmy, modernizujemy infrastrukturę techniczną, dbamy o rozwój szkolnictwa.

Zobacz, jak Pomorze Zachodnie wykorzystuje swoją szansę na rozwój. Zapraszam na wirtualną wycieczkę po projektach, które realizowane są w różnych zakątkach regionu.

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Wybierz powiat

Powiat m. Szczecin
Powiat m. Koszalin
Powiat wałecki
Powiat świdwiński
Powiat szczecinecki
Powiat sławieński
Powiat koszaliński
Powiat kołobrzeski
Powiat drawski
Powiat białogardzki
Powiat m. Świnoujście
Powiat choszczeński
Powiat łobeski
Powiat stargardzki
Powiat pyrzycki
Powiat policki
Powiat myśliborski
Powiat kamieński
Powiat gryfiński
Powiat gryficki
Powiat goleniowski

Liczba projektów:

1658

Łączna wartość projektów:

6 758 176 804.75 PLN

Wydatki kwalifikowalne:

5 942 591 350.17 PLN

Dofinansowanie:

3 768 665 716.35 PLN

*

Portal jest zasilany danymi pochodzącymi z Krajowego Sytemu Informatycznego KSI SIMIK. Stan na dzień: 11.10.2014

Z perspektywy projektu

Wpływ Programu na rozwój Pomorza Zachodniego można zmierzyć – wskaźnikami osiąganymi przez dofinansowane projekty.

Zapoznaj się efektami realizacji Programu, przyjrzyj się każdemu z projektów, które za nimi stoją.

Z perspektywy mieszkańca

To, czy Pomorze Zachodnie zmienia się dzięki Programowi, najlepiej ocenić mogą mieszkańcy regionu.

Obejrzyj galerie projektów, złożone ze zdjęć z konkursu fotograficznego i zdjęć lotniczych, przeczytaj reporterskie relacje z ‘życia’ projektów Programu

Z perspektywy statystyka

Postęp w realizacji Programu ilustrują konkretne liczby. Można je pokazać na mapie Pomorza Zachodniego.

Przeanalizuj finansową stronę realizacji Programu w różnych ujęciach. Sprawdź, ile projektów realizowanych jest w Twoim powiecie i gminie.

Najciekawsze projekty

Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej

Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ulicą Żeromskiego a ul. Kochanowskiego w Mielnie

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Klonowica sp. z o.o. w Szczecinie

Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach

Wdrożenie w Spółce Spec-Glas ze Szczecina nowoczesnej technologii ciepłej ramki – Super Spacer w produkcji szyb zespolonych

Przebudowa ul. Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim

Wyszukiwarka projektów

Wskaźniki

Tytuł projektu: 

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w firmie Europa Systems sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 

Europa Systems sp. z o.o.

Wartość ogółem: 
8 294 076.36
Wydatki kwalifikowalne: 
6 601 875.57
Wkład własny: 
3 300 937.79
Dofinansowanie: 
3 300 937.78
Tytuł projektu: 

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Nazwa beneficjenta: 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Wartość ogółem: 
280 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
280 000 000.00
Wkład własny: 
0.00
Dofinansowanie: 
280 000 000.00
Tytuł projektu: 

Wdrożenie innowacyjnej technologii hartowania szkła niskoemisyjnego

Nazwa beneficjenta: 

Q4GLASS, ABJ INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość ogółem: 
8 034 775.93
Wydatki kwalifikowalne: 
7 829 567.19
Wkład własny: 
3 869 239.84
Dofinansowanie: 
3 960 327.35

Oś 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie

Projekty nakierowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymywały wsparcie m.in. poprzez inwestycje i doradztwo. Dofi nansowanie udostępniano poprzez dotacje oraz instrumenty zwrotne. Dzięki tej pomocy fi rmy wdrażały innowacje produktowe, usługowe lub procesowe, korzystając przy tym z usług instytucji badawczo-rozwojowych. Dofi nansowanie trafi ało również na rozwój infrastruktury badawczej służącej gospodarce oraz wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Osobna pula pieniędzy zadedykowana została tworzeniu nowych i podnoszeniu jakości istniejących terenów inwestycyjnych.

Joanna Barszczewska

Teatr Letni w Szczecinie im. Heleny Majdaniec

Daniel Pałys

Fontastyczna Starówka

Katarzyna Kuczyńska

Nowoczesna kolej

Rafał Nartowski

Gooooollll

Monika Kozłowska

Nowy szpital

Katarzyna Kuriata

Ja już zajęłam swoje miejsce

Norbert Olejniczak

Aktywny wypoczynek Dzięki RPO

Daniel Pałys

Odpoczywający potworek